Acupunctuur is een energetische geneeswijze, die gebaseerd is op de gedachte dat er geen leven mogelijk is zonder levensenergie. Die levensenergie wordt binnen de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) “Qi” genoemd. Qi is de basis van al het leven, de motor achter alle lichaamsprocessen. Als de Qi vrij kan stromen blijven we lichamelijk en geestelijk gezond.

Wanneer er een tekort of een onderdrukking van de Qi-stroom in het lichaam ontstaat, gaat dit op termijn gepaard met geestelijke en lichamelijke klachten. Wanneer de natuurlijke stroom van Qi langdurig verstoord is, zullen er op den duur fysiek aantoonbare klachten ontstaan.  Denk aan klachten als vermoeidheid, niet lekker in je vel zitten, slecht slapen, hoofdpijn etc.

Door het juist diagnosticeren van de verstoorde energiestroom en het vervolgens plaatsen van flinterdunne naaldjes op de energiebanen (meridianen) in het lichaam, kan de energie van het lichaam er weer toe aangezet worden de tekorten of stagnaties van Qi op te lossen.

Binnen de TCG noemen we dat het herstel van het evenwicht tussen yin en yang. Yin en Yang zijn Chinese begrippen en verwijzen naar twee tegengestelde principes of krachten waarvan alle aspecten van het leven doordrongen zijn. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, vullen elkaar aan en zijn een eenheid. De Qi stroom is dus afhankelijk van de wisselwerking tussen Yin en Yang.