Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Je privégegevens blijven bij mij privé

Als je door mij behandeld wilt worden vraag ik je om diverse privégegevens.

De privacywetgeving heeft terecht allerlei eisen gesteld aan het vastleggen van zulk soort gegevens. Je kan er zeker van zijn dat jouw privégegevens bij mij ook echt privé blijven. Om welke gegevens ik vraag en waarvoor ik ze gebruik lees je hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn en hoelang ik gegevens van je bewaar.

Ik ben ook gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). Je kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl

Waarom ik gegevens van je vastleg

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelaar een dossier aanleg. Behalve dat we samen zo de voortgang goed in de gaten kunnen houden is het ook een wettelijke plicht opgelegd door de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Je dossier bevat persoonsgegevens zoals naam, adres en woonplaats, en aantekeningen over je gezondheidstoestand en de uitgevoerde behandelingen.

Daarnaast willen sommige zorgverzekeraars ook je Burger Service Nummer weten en b.v. je geboortedatum. Zonder deze gegevens zou je geen kosten kunnen declareren bij je verzekeraar. Tenslotte leg ik ook wel eens gegevens vast over bijvoorbeeld je woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Ik leg deze gegevens alleen vast als ze voor je behandeling noodzakelijk of van belang kunnen zijn en als je daarmee akkoord gaat.

Wie heeft er toegang tot deze gegevens

Niemand behalve ik. Dat is het voordeel van een eigen praktijk. Ik heb een groot netwerk binnen de gezondheidszorg. Ik overleg geregeld met anderen, maar niemand heeft of krijgt toegang tot jouw gegevens. Alleen als we samen tot de conclusie komen dat het goed is de gegevens te delen met bijvoorbeeld je huisarts of specialist zal ik dat doen. De huisarts en de specialist zijn ook weer gebonden aan de wettelijk privacyregels.

Waar sla ik je gegevens op

Gegevens over je behandeling sla ik niet digitaal op. De kaartenbak met behandelgegevens worden achter slot en grendel bewaard. Zelfs als iemand de kaart zou bekijken zou hij er geen wegwijs uit worden omdat ik een geheel eigen wijze van aantekeningen maken heb ontwikkeld. De gegevens die op de nota staan sla ik beveiligd digitaal op. Mijn accountant ziet de nota’s natuurlijk wel, maar ook hij heeft zich te houden aan strenge geheimhoudingsnormen. En medische gegevens krijgt hij niet te zien.

Je rechten

Je mag altijd inzien welke gegevens ik van je bewaar en als je wilt dat ik ze verwijder doe ik dat meteen. Je hebt het recht om een klacht in te dienen over hoe ik met je persoonsgegevens omga bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Deze privacyverklaring krijg je ook op papier van me mee bij onze eerste afspraak. Op de achterkant vind je dan de behandelovereenkomst die ook op mijn website staat. Helaas moest die gegoten worden in wat formelere taal…