Voetreflexzonetherapie is een therapie die er vanuit gaat dat gebieden op de voet corresponderen met organen, zenuwbanen en spieren in het lichaam. Deze gebieden worden ‘reflexzones’ genoemd. In wezen is het hele lichaam geprojecteerd op de voet. Door massage en druk uit te oefenen op deze reflexzones komt een reactie op gang in dat deel van het lichaam dat correspondeert met de reflexzone. De voetreflexzonetherapie laat zich met heel veel andere behandelingen combineren.

Je kent vast wel het gevoel vast te zitten in je gedachtestroom, waardoor je het contact verliest met je lijf en je gevoel. Als deze situatie lang blijft voortduren kunnen allerlei lichamelijke klachten ontstaan. De voetreflexologie is een plezierige massagemethode die tot diepe ontspanning kan leiden. Het trekt overtollige energie weg uit je hoofd, waardoor denkprocessen naar de achtergrond worden gebannen.