N.V.A.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur. De N.V.A. is een algemene beroepsvereniging voor acupuncturisten opgericht in 1977. Alleen acupuncturisten met een voltooide westerse medische scholing op ten minste hbo-niveau en een door de N.V.A. erkende acupunctuuropleiding worden toegelaten.

De N.V.A. staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de leden. Op de site van de N.V.A.: www.acupunctuur.nl kun je met veel van je vragen terecht en vind je meer achtergrondinformatie.

Via het lidmaatschap van de N.V.A. ben ik aangesloten bij het KAB: Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen.